Firma Bezpiecznie Doradzi.pl - to działający od 2016 r. profesjonalny, dyskretny i skuteczny partner w biznesie.


Dla klientów nieustanie poszukujemy bezpiecznych: organizacyjnie, technicznie i kosztowo rozwiązań.

Oferta i zakres współpracy:

Audyt

Audyt i analiza

Analizujemy ryzyko i przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa.

Przedstawiamy dokładne rekomendacje i zalecenia audytowe.

Skutecznie monitorujemy działania naprawcze.

Kierunkowe zmiany

Kreujemy zmiany i wyznaczamy kierunki do bezpiecznego funkcjonowania biznesu.

Wspieramy i koordynujemy projekty inwestycyjne w obszarze bezpieczeństwa.

Zadbamy o bezpieczeństwo informacji oraz wrażliwe i poufne rozmowy.

Zarządzanie kryzysem

Wspieramy sytuacje kryzysowe i skutecznie reagujemy na incydenty bezpieczeństwa.

Wdrażamy procedury bezpieczeństwa przygotowane do potrzeb klienta.

Bezpiecznie wspieramy branże jubilerską - posiadamy doświadczenie i niezbędne kompetencje do współpracy.

Bezpiecznie Doradzi.pl_oferta i zakres współpracy dla branży jublilerskiej.docx